Χωρίς εικόνα

Το Πρόγραμμα Εκκινά Σήμερα

21 Σεπτεμβρίου, 2018 root 0

Το ερευνητικό πρόγραμμα “Low-Cost Carbon Nanotubes Photodetectors ($CNTPD)” με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 180,000€ εκκινά επίσημα σήμερα βάσει της υπ. αριθμ. 157446/I2/21.9.2018 Απόφασης Χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας […]