Η Ομάδα

O Δρ. Δημήτριος Βελεσιώτης είναι ο συντονιστής του έργου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στα πεδία της κατασκευής διατάξεων (με έμφαση στις μοριακές ηλεκτρονικές διατάξεις), της λιθογραφίας με δέσμη ηλεκτρονίων, του ηλεκτρικού χαρακτηρισμού διατάξεων και του δομικού χαρακτηρισμού με μικροσκοπία ακίδας.

Ο Δρ Νίκος Γλέζος είναι Ερευνητής Α’ Βαθμίδας στο Iνστιτούτο Nανοεπιστήμης και Nανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” από το 1995. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα που συνδέονται με το έργο είναι η λιθογραφίας με δέσμη ηλεκτρονίων. Έχει εμπειρία στην εμπορευματοποίηση της έρευνας που έχει συμμετάσχει σε ανάπτυξη πακέτου προσομοίωσης λιθογραφίας με ηλεκτρονική δέσμη, η οποία έγινε εμπορικό προϊόν (LITHOS). Έχει επίσης συμμετάσχει σε προγράμματα νανοτεχνολογίας της ΕΕ (FREE, NANCAR, TASNANO) και συνέβαλε ως εμπειρογνώμονας λιθογραφίας στον τεχνολογικό χάρτη πορείας της μικροηλεκτρονικής (Πρόγραμμα IST). Η τεχνογνωσία του στις μικροηλεκτρονικές διαδικασίες και η μακρά πείρα του σε έργα είναι ανεκτίμητα για την υλοποίηση καθώς και για τη διαχείριση του έργου.

Ο Δρ. Αριστοτέλης Κυριάκης είναι Ερευνητής Β’ Βαθμίδας του Ινστιτούτου Φυσικής Πυρηνικών και Σωματιδίων (IΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”από το 2003 και μέλος της IEEE. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα που συνδέονται με το έργο είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών, ο σχεδιασμός / ανάπτυξη ανιχνευτών για πειράματα συγκρούσεων σωματιδίων και η ανάπτυξη λογισμικού. Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα στον ανιχνευτή ιχνηλατών του πειράματος CMS / LHC και στο πρόγραμμα SENERA NATO SPS 984705 για εντοπισμό στο χώρο ραδιενεργών πηγών χρησιμοποιώντας αισθητήρες CdZnTe. Η εμπειρία του σε φωτοανιχνευτές είναι ζωτικής σημασίας για την επίβλεψη και καθοδήγηση του έργου.

Ο Δρ. Γιώργος Πιλάτος είναι Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ Βαθμίδας στο Iνστιτούτο Nανοεπιστήμης και Nανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” από το 2017. Κατά την προηγούμενη εργασία του στο ίδιο Ινστιτούτο (1997-2007) απέκτησε εμπειρία στην σύνθεση και τον χαρακτηρισμό ενεργού άνθρακα και γραφιτικών νανοδομών. Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη όλων των υμενίων που αποτελούνται από νανοσωλήνες άνθρακα για αυτό το έργο.

Ο Δρ. Παναγιώτης Δημητράκης είναι Ερευνητής Β’ Βαθμίδας στο Iνστιτούτο Nανοεπιστήμης και Nανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” από το 2017. Έχει πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση κατασκευής διατάξεων και έχει εμπλακεί εδώ και χρόνια στη διαδικασία ολοκλήρωσης ετερογενών υλικών, όπως γραφενίου ή οξειδίου του γραφενίου ή οργανικών υλικών σε διαδικασία CMOS, πυριτίου και ημιαγωγών III-V ή III-N. Επιπλέον, είναι ειδικός στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό ηλεκτρονικών συσκευών όπως FETs, p-n junctions, διόδων Shottky και MIS κτλ. Κατά τη διάρκεια του έργου G-ReRAM, βελτιστοποίησε τη διαδικασία μεταφοράς μγραφενίου σε διάφορα υποστρώματα και ανέπτυξε διεργασίες κατασκευής για λειτουργικές μονάδες γραφενίου μονού στρώματος.

Ο κος Βασίλειος Λιόνας προστέθηκε στην ομάδα ως υποψήφιος διδάκτορας. Ο κος Λιόνας είναι πτυχιούχος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (2015) καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φυσική των Υλικών Σύγχρονης Τεχνολογίας από το ίδιο Πανεπιστήμιο (2018). Κατά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του, Ο κος Λιόνας μελέτησε την ηλεκτρική αγωγιμότητα και φωτοαγωγιμότητα νανοσωματιδίων οξειδίου του τιτανίου.