Πώς και Γιατί $CNTPD;

Στα πλαίσια του προγράμματος “Φωτοανιχνευτές Χαμηλού Κόστους βασισμένοι στους Νανοσωλήνες Άνθρακα” ($CNTPD) θα κατασκευαστούν φωτοδίοδοι ετεροεπαφής πυριτίου και νανοσωλήνων άνθρακα, με τον απώτερο στόχο (μετά το πέρας του εν λόγω προγράμματος) να τύχουν, κατ’ αρχάς, εμπορικής εκμετάλλευσης σε καταναλωτικές εφαρμογές. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί και μια γενική, πρότυπη διάταξη διασύνδεσης του αισθητήρα με κινητή συσκευή επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ).

Το βασικό πλεονέκτημα της προσέγγισής μας είναι ότι η όλη κατασκευή γίνεται με μεθόδους που ήδη χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία ημιαγωγών – ακόμη και η κατασκευή των νανοσωλήνων άνθρακα γίνεται επί τόπου (in-situ) με χημική εναπόθεση από ατμό (chemical vapor deposition – CVD), μιας τεχνικής που επί μακρόν χρησιμοποιείται από τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Επιπρόσθετα, οι οπτικές ιδιότητες των νανοσωλήνων άνθρακα επιτρέπουν, τουλάχιστον, την αισιοδοξία ότι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση υπέρυθρης ή/και υπεριώδους ακτινοβολίας.

Τέλος, οι αισθητήρες έχει ήδη αποδειχθεί ότι ανιχνεύουν υπεριώδη ακτινοβολία (δες πχ. Solid State Electronics 151, 27-35 (2019)). Αυτό που θα επιχειρηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος για τη συγκεκριμένη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος είναι η βελτιστοποίηση του φωτοανιχνευτή, δηλαδή εύρεση των παραμέτρων κατασκευής που θα μας δώσουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά απόκρισης στον οπτικό και ηλεκτρικό χαρακτηρισμό του φωτοανιχνευτή.